Σε περίπτωση που το προϊόν που θέλετε να ακυρώσετε έχει κατάσταση διαθεσιμότητας «άμεση» τότε η ακύρωση γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση.
Δεν υπάρχει δυνατότητα υπαναχώρησης/ακύρωσης παραγγελίας για προϊόν που εμφάνιζε κατάσταση διαθεσιμότητας «κατόπιν παραγγελίας».Σε αυτή την περίπτωση το είδος παραγγέλθηκε και κατασκευάστηκε ειδικά για εσάς οπότε η εταιρεία δεν έχει εναλλακτικό τρόπο διάθεσης. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να σας ζητήσει αποζημίωση το ποσό της οποίας θα καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο απο την εταιρεία και εξαρτάται από την εμπορευσιμότητα του είδους.