Κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας οφείλετε να ελέγχετε την κατάσταση της συσκευασίας του προϊόντος. Αν αντιληφθείτε ελάττωμα στην συσκευασία, καλό θα είναι να το αναφέρετε γραπτώς κατά την παραλαβή. Επιστροφές προβλέπονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
-Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής προϊόντος, η οποία θα οφείλεται στην εταιρεία μας , ο πελάτης θα έχει δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή αυτού. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση με το σύνολο των εντύπων που το συνόδευαν και η συσκευασία του να είναι άθικτη. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν την εταιρεία.
-Ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως και να επιστρέψει το προϊόν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή αυτού, εφόσον αυτό δεν ήταν ειδική παραγγελία δηλαδή δεν είχε τη σήμανση διαθεσιμότητας “κατόπιν παραγγελίας”. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση με το σύνολο των εντύπων που το συνόδευαν και η συσκευασία του να είναι άθικτη. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν τον πελάτη. Κρίνεται προτιμητέα η επιστροφή του προϊόντός ιδιοχείρως απο τον πελάτη για την διαπίστωση της παραβίασης της συσκευασίας και απο τις 2 πλευρές.

Σε περίπτωση που το προϊόν επιστραφεί κατεστραμμένο η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο απο την εταιρεία. Τέλος, σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς επιστρφή να συνοδεύεται απαραίτητα με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν. Προς αποφυγή προβλημάτων θα ήταν καλό πριν από κάθε επιστροφή , να επικοινωνήσετε μαζί μας.